GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Centrale adviescommissies

Voorstelling

Het GO! hecht veel belang aan het feit dat besluitvormingsprocessen op een zo breed mogelijk draagvlak steunen. Daarom werden adviescommissies in het leven geroepen om het centrale bestuursniveau en de scholengroepen te adviseren. Deze adviescommissies formuleren zowel adviezen als voorstellen en bereiden standpunten voor in het kader van de "belangenbehartiging van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap". De adviescommissies zijn bijgevolg een belangrijk instrument van communicatie tussen de verschillende bestuursniveaus van het GO! .

Samenstelling en leden 

Alle geledingen van het GO! maken deel uit van de adviescommissies. Een commissie bestaat in principe uit:

  • 3 leden uit de centrale administratie;
  • 3 leden uit de algemeen directeurs;
  • 3 leden uit de scholen;
  • 1 lid uit de begeleidingsdienst.

Volgende commissies werden tijdens de raadzitting van 30 april 2004 opgericht

Adviezen

Leden van de adviescommissies kunnen inloggen naar de pagina en de beheerstoepassingen van de adviescommissie waarvan ze lid zijn. Hier kunnen de agenda, het verslag, de adviezen en andere nuttige documenten die verband houden met de commissie, geraadpleegd worden. Raadsleden, leden van de directieraad, de adviseur-coördinator van de pedagogische begeleidingsdienst en de algemeen directeurs hebben toegang tot alle adviescommissies.

Afspraken 

Elke adviescommissie beschikt over een secretaris die instaat voor het beheer en de werking van de adviescommissie. De secretaris plaatst de uitnodiging voor een bijeenkomst van een adviescommissie en de voorbereidende stukken op de pagina van de adviescommissie.

Personeelsleden die het GO! vertegenwoordigen in bijvoorbeeld de Vlor en om deze of om een andere professionele reden een welbepaalde commissie willen raadplegen, kunnen aan de secretaris van de betreffende commissie toegang tot de commissie vragen.

Wijzigingen in leesrechten kan u melden aan de secretaris van de adviescommissie. Ledenwijzigingen kan u ook melden aan de secretaris, hij/zij zal dit aan de adviescommissie voorleggen. Het advies hierover wordt aan de afgevaardigd bestuurder overgemaakt.

Voor inhoudelijke vragen kan u steeds terecht bij de secretaris van de betreffende adviescommissie. Voor technische problemen kan u terecht bij de helpdesk op het telefoonnummer 02 790 97 77 of via het e-mailadres helpdesk@g-o.be.

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder