GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
dinsdag 19 november 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Afdeling Infrastructuur

De voornaamste kerntaak van de afdeling Infrastructuur bestaat uit het realiseren van de grote infrastructuurwerken (GIW-projecten) die opgenomen zijn op de meerjarenplanning en werden goedgekeurd door de Raad. Dit doet zij telkens in nauwe samenwerking met de desbetreffende scholengroepen en scholen. In de nabije toekomst zal zij vanuit het kenniscentrum infrastructuur ook ondersteuning kunnen bieden aan de scholengroepen met betrekking tot de kleine infrastructuurwerken (KIW-projecten).

Missie en visie

Om de vrije keuze in Vlaanderen te garanderen, het PPGO te realiseren, en de groei van het GO! te faciliteren, is het de opdracht van Infrastructuur om, in nauwe samenwerking met haar interne en externe stakeholders door middel van een integraal GO! infrastructuurbeleid 

  • efficiënt de gewenste capaciteit te realiseren
  • in te zetten op innovatie en kwaliteitsvolle scholen
  • een goed beheer en een optimalisatie van het GO! patrimonium te organiseren
  • het scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel te beïnvloeden

De afdeling Infrastructuur is hierbij verantwoordelijk voor volgende opdrachten:

  • Opmaken, coördineren en opvolgen van de bouwplanning grote infrastructuurwerken
  • Realiseren van grote infrastructuurwerken
  • Opmaken en opvolgen van de vastgoedplanning
  • Verwerven, beheren en vervreemden van onroerende goederen
  • Belangenverdediging
  • Verzamelen, verrijken en ontsluiten van kennis inzake INFRA (opmaken van het kwaliteitshandboek met typeontwerpen, ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen, …, typebestekken, ….)

Het GO! infrastructuurbeleid wordt ontwikkeld in de afdeling Beleid & Strategie.

Leiding: Wina Roelens

Documenten


Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder