GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

De afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel ondersteunt de Raad en de Afgevaardigd bestuurder bij de uitoefening van hun bevoegdheden inzake onderwijsorganisatie en personeelsbeleid, alsook inzake aspecten van het algemeen beleid.

De afdeling geeft daartoe input voor het verwoorden van beleidsstandpunten, doet aan belangenbehartiging via deelname aan allerlei overleg- en onderhandelingsorganen (waaronder het Sectorcomité X en de Vlor) en ondersteunt de andere bestuursniveaus bij de toepassing van de onderwijsregelgeving.

7 functionele eenheden

Organisatorische aspecten

Vier van de functionele eenheden leggen zich toe op de onderwijsorganisatorische aspecten van de verschillende onderwijsniveaus:

  • Basisonderwijs (inclusief Kinderopvang): onderwijsorganisatorische aspecten
  • Secundair onderwijs: onderwijsorganisatorische aspecten
  • Buitengewoon onderwijs en Centra voor leerlingenbegeleiding: buitengewoon basisonderwijs,  buitengewoon secundair onderwijs, CLB, gezondheidsbeleid: onderwijsorganisatorische aspecten
  • Volwassenenonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs: onderwijsorganisatorische aspecten

Opmerking: de internaten worden ondersteund door het onderwijsniveau of –vorm waaraan ze gehecht zijn; de algemene coördinatie en ook de autonome internaten worden ondersteund door de sector Secundair Onderwijs.

Personeelsaspecten

Drie van de functionele eenheden leggen zich toe op de personeelsaspecten in al haar facetten voor alle onderwijsniveaus:

  • Personeelsaangelegenheden:
  • Statutair personeel: administratieve loopbaan, tijdelijke aanstelling, vaste benoeming, reaffectatie, wedertewerkstelling, personeelsbeheer centrale pedagogische diensten
  • Contractueel personeel: handleiding contractueel personeel, beheer geco- en codo-conventies
  • Bijzondere maatregelen: ondersteuning bij functioneringsproblemen
  • Coördinatie regelgeving

Leiding: Marc Smets


Documenten

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder