GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Strategie

De Raad tekende een drietal grote strategische lijnen voor de toekomst uit:

1. Een nieuw strategisch plan

Het GO! moet voldoende aantrekkelijk, slagvaardig en competitief zijn om zijn grondwettelijke opdracht te blijven vervullen. Daarom moeten de organisatiestructuren en de door het bijzonder decreet (BDGO) toegewezen verantwoordelijkheden integraal worden toegepast.

2. Kwaliteitszorg op de diverse bestuursniveaus

  • Lokaal niveau: De schooldirecteur is, als onderwijsprofessional, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, samen met het schoolteam dat hij/zij inspireert, motiveert én evalueert.
  • Meso niveau: De raad van bestuur van de scholengroep en zijn algemeen directeur als manager, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn/haar diensten die de scholen ondersteunen in hun organisatorisch, pedagogisch, financieel en personeelsbeleid.
  • Centraal niveau: De Raad en de afgevaardigd bestuurder dragen, als bewakers van de eenheid in verscheidenheid, de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie, ondersteund door de administratieve en pedagogische diensten.

De bevoegdheden én verantwoordelijkheden van de drie bestuursniveaus zijn vastgelegd in het politiek akkoord, de Raad ziet erop toe dat ze correct worden uitgeoefend.

3. Deugdelijk en behoorlijk bestuur op alle niveaus

De Raad zorgt ervoor dat de structuren goed werken. Alle verantwoordelijken, op welk niveau ook, moeten effectief én efficiënt tewerk gaan.

  • Centraal:de Raad wil deugdelijk en behoorlijk besturen, vooral op het vlak van selectie, aanstelling, opleiding en evaluatie van álle leidinggevenden. Hij zal een procedure opstellen voor de selectie en aanstelling van algemeen directeurs en zorgen voor een goede opleiding én een jaarlijkse evaluatie.
  • Meso: de algemeen directeurs zijn verantwoordelijk voor het opstellen of toepassen van procedures om de meest geschikte man/vrouw op de juiste plaats aan te duiden.
  • Lokaal: de directeur is verantwoordelijk voor de aanstellingen die tot zijn/haar bevoegdheid behoren. Hij/zij moet de school pedagogisch goed organiseren en het team inspireren.

Uw mededelingen voor het beleid zijn altijd welkom op raad@g-o.be.

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder