GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

GO! leerplan Wereldoriëntatie voor het basisonderwijs
Het GO! leerplan WO voor het kleuter- en lager onderwijs (2010), uitgegeven met een mooie kaft in vierkleurendruk.

Een uitgave van het Publicatiefonds - november 2013.

Het leerplan WO laat kinderen vaardigheden verwerven om goed met hun leef- en belevingswereld om te gaan en helpt hen een kritisch-creatieve houding aan te nemen. Het leergebied Wereldoriëntatie benadert de wereld vanuit een aantal specifieke invalshoeken, namelijk mens, maatschappij, techniek, natuur, tijd en ruimte. Het leerplan legt de klemtoon op het ontwikkelen van respect en verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en natuur. Auteur: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

>>> Meer info en/of bestellen

 

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder