GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Specifieke lerarenopleiding

Binnen het volwassenenonderwijs wordt de specifieke lerarenopleiding georganiseerd.
De SLO, vroeger ook wel GPB-opleiding of D-cursus genoemd, leidt tot het behalen van het "diploma van leraar" en richt zich hoofdzakelijk tot personen die een pedagogische en onderwijskundige vorming wensen te krijgen en/of het ambt van leraar willen uitoefenen.

Het opleidingsprogramma is gestoeld op de basiscompetenties en het beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs.
Hoewel eerder afgestemd op het secundair onderwijs, richt de opleiding zich tevens tot leraren en docenten van het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.

De specifieke lerarenopleiding is modulair georganiseerd. De modules zijn geconcentreerd rond de belangrijkste gedragscomponenten van een leerkracht. Sommige eenheden worden aangeboden via gecombineerd onderwijs. Dit betekent dat de lesmomenten op het CVO afgewisseld worden met momenten waarop men van thuis uit een gedeelte van de leerstof bestudeert en/of opdrachten maakt. Voor deze vakken wordt vaak intensief gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving.

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder