GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Volwassenenonderwijs

Is uw honger naar kennis niet te stillen? Of bent u gebrand op dat secundaire diploma dat vroeger onhaalbaar leek? In een GO! centrum voor volwassenenonderwijs krijgt u de kans om u bij te scholen in talloze uiteenlopende opleidingen en cursussen. Italiaans, chemie of textiel? U bent nooit te oud om uw grenzen te verleggen.

In een centrum voor volwassenenonderwijs kan je vanaf 16 jaar opleidingen volgen op het niveau van het secundair onderwijs en vanaf 18 jaar op het niveau van het hoger beroepsonderwijs. Het GO! volwassenenonderwijs is een succesverhaal. Onze cursisten krijgen dan ook een opleiding op maat en dat spreekt aan. We houden namelijk rekening met eerder verworven competenties en kwalificaties, waardoor de cursisten hun traject aanzienlijk kunnen inkorten.

De opleidingen worden modulair georganiseerd. Elke cursist stelt een studiepakket samen en bepaalt hoeveel tijd hij/zij daarvoor nodig heeft. Op het modulaire model bestaan nog enkele uitzonderingen waarbij de opleidingen lineair verlopen, parallel aan één of meer schooljaren.

Het openleercentrum vormt de kern van het centrum, zowel inhoudelijk als fysiek. Het is een ontmoetingsplaats voor cursisten, niet-cursisten en docenten. Er is een computerlokaal en je kan er oefeningen maken in de leermappen.

Het GO! volwassenenonderwijs is daarenboven een schoolvoorbeeld van actief pluralisme: onder de cursisten vind je immers de meest diverse profielen, leeftijden en nationaliteiten.

Sinds 1 september 2008 zijn alle centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs netoverstijgend over heel Vlaanderen gegroepeerd in 13 regionale samenwerkingsverbanden met een vzw-statuut, de zogeheten consortia voor volwassenenonderwijs. De toetredende centrumbesturen blijven verantwoordelijk voor hun kerntaken, zoals onderwijsorganisatie en aanwerving van personeel. De consortia krijgen onder meer de taak om onderzoek te doen naar de lokale opleidingsbehoeften.

Het volwassenenonderwijs bestaat uit:


Het GO! organiseert geen basiseducatie maar biedt een groot gamma van opleidingen aan binnen het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Daarnaast organiseert het GO! volwassenenonderwijs de specifieke lerarenopleiding (SLO) - vroeger ook wel GPB-opleiding of D-cursus genoemd. Die leidt tot het behalen van het leraarsdiploma en richt zich hoofdzakelijk tot personen die een pedagogische en onderwijskundige vorming beogen en/of het ambt van leraar willen uitoefenen. 

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder