GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 18 augustus 2019
m/v voor de klas
go!4education
GO! wants to stimulate reflection on education in the 21st century between international educational participants. Therefore this blog is in English.

Vrouwendag is meer dan een datum

8 maart 2013

Genderbevestigende studiekeuzes bestendigen nog steeds ongelijkheid

Lees meer 1410


“Als Ramin en Ramish moeten terugkeren, dan leven ze niet lang meer”

Vijf jaar geleden hadden de Afghaanse broers Ramin (17) en Ramish (16) Samadzai nog nooit een school van dichtbij gezien. Vandaag zitten ze in het 4e en 3e jaar ASO van het GO! atheneum Schoten. Twee populaire, sportieve, muzikale jongens. Maar...

Lees meer 4698


“Kwaliteitsvol onderwijs begint bij de leerkracht”

De resultaten van PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 maken een aantal trends in ons onderwijs duidelijk. En niet in positieve zin, vindt socioloog, politicoloog en onderwijsdeskundige Dimokritos Kavadias. De hordes zijn duidelijk, aan de sector om het tij te keren.

Lees meer 3460


"Leerlingenparticipatie is een zaak van het schoolbestuur én de leerlingen"

27 februari 2013

Leerlingenparticipatie wordt vaak als een bijzaak behandeld. De Vlaamse Scholierenkoepel vindt dat het anders moet. Maar is het wel zo makkelijk? Lyle Muns legt uit dat het geen 'of of'-, maar een 'en en'-verhaal is.

Lees meer 1246


"Gelijke kansen en topresultaten gaan hand in hand"

27 februari 2013

Lang werd beweerd dat een keuze gemaakt moest worden tussen het nastreven van excellentie en het waarborgen van gelijke onderwijskansen. Internationale onderzoeken tonen aan dat het ene het andere niet uitsluit. Gewoon hoogleraar Dirk Jacobs verklaart.

Lees meer 2422


Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder