GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 18 augustus 2019
m/v voor de klas
go!4education
GO! wants to stimulate reflection on education in the 21st century between international educational participants. Therefore this blog is in English.

Ons manifest

GO! denktank Open Geest

“Open Geest” is de naam van de denktank van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De GO! denktank Open Geest wordt geïnspireerd en voortgedreven door de waarden van het GO!.
De leden van ‘Open Geest’ scharen zich achter het Pedagogisch Project, dat deze waarden tot uitdrukking brengt. Binnen dit waardenkader komt de mens als individu tot zijn recht, maar wordt hij ook als lid van de gemeenschap voor zijn verantwoordelijkheid gesteld.

In het GO! staat een open geest voor

  • een open en verdraagzame ingesteldheid ten opzichte van diverse individuen en groepen in de maatschappij. Aan de basis hiervan ligt de overtuiging dat ieder mens het recht heeft om zich vanuit zijn eigen individuele eigenheid optimaal te ontwikkelen. Het streefdoel is wederzijds respect.
  • een positief-kritische en leergierige houding ten opzichte van nieuwe ideeën
  • een brede kijk op vernieuwing, onderzoek en creativiteit.

Het GO! is een net waar participatie voorop staat. Maar met 36.000 personeelsleden, 300.000 leerlingen en cursisten en evenveel ouders is dat niet eenvoudig te organiseren. In elke geleding van de samenleving – bevinden zich mensen die waardevolle ideeën hebben om het onderwijs vooruit te helpen. Via de denktank Open Geest geven wij hen een spreekbuis. In de denktank Open Geest kunnen wij naar elkaar luisteren, meningen met elkaar delen en nieuwe inzichten aanbrengen over tal van onderwerpen, via verschillende werkvormen en op locaties overal te lande.

Al deze initiatieven hebben één ding met elkaar gemeen: ze vertrekken vanuit de principes van het GO! en hebben tot doel gelijke onderwijskansen te creëren voor elk individu van de gemeenschap.

Wie kan lid worden?

Iedereen die de waarden van het PPGO! onderschrijft kan lid worden van de GO! denktank Open Geest. Leden worden via e-mail uitgenodigd op de activiteiten die onder het Open Geest-label worden georganiseerd. Dat kan gaan om lezingen, ontmoetingsdagen, debatten, enz...

De videomuur met inspirerende lezingen van waardengedreven sprekers is publiek toegankelijk op
www.g-o.be/opengeest.

Zij werden al lid.

Praat mee op Twitter.

Via de hashtag #opengeest kunt u de gesprekken naar aanleiding van een activiteit of een post op de videomuur vrij verder zetten.

Beschermcomité Open Geest

Het beschermcomité van de GO! denktank Open Geest heeft als opdracht het beleid van de denktank in iedere richting vorm te geven. De taken houden onder andere in thema’s aan te dragen in de denktank Open Geest, de activiteiten er rond bepalen en de kwaliteit ervan te bewaken. Het beschermcomité vergadert drie maal per jaar ’s avonds.

De samenstelling bestaat uit vertegenwoordigers uit de scholengroepen en scholen, vertegenwoordigers uit de centrale diensten en externe belanghebbenden.

De kandidaten voor het 15-koppig beschermcomité worden uitgenodigd door de afgevaardigd bestuurder.

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder