GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 20 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Taken die teasen om een taal zonder stress onder de knie te krijgen

Sinds vorig jaar is GO! CVO Zuid-Limburg gestart met de uitwerking van taaltaken, een nieuwe vorm van evaluatie, onder begeleiding van de pedagogisch adviseur van het GO!.

Lees meer 3345

Een les geschiedenis in het Engels? Et pourquoi pas?

Wie meertalig is heeft een voetje voor. Alleen lijkt het niet voor iedereen zo eenvoudig om meertaligheid onder de knie te krijgen. Althans niet met de vertrouwde lesmethodes. Misschien lukt het wel met CLIL. En wat mag dat dan wel zijn?

Lees meer 2415

Hoe omgaan met meertaligheid?

De Talennota die in de zomer 2011 werd gestemd, biedt straks ook wettelijke ruimte voor meertalig onderwijs. Piet van de Craen (VUB) maakt bedenkingen en voorstellen over het omgaan met meertaligheid in het onderwijs.

Lees meer 3594

Hoe maatschappelijk taalvaardig zijn laatstejaars secundair onderwijs?

Een overheidspeiling naar de maatschappelijke taalvaardigheid van laatstejaars SO leidde tot de 'Conferentie Maatschappelijke taalvaardigheid in Duet'. Ook 2 collega’s van GO! technisch atheneum Diest gingen meezoeken naar verklaringen en antwoorden.

Lees meer 4502

GO! klaar voor 2012

6 februari 2012

Op dinsdag 31 januari vond in het Vlaamse Parlement de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het GO! plaats. Er werd samen geklonken op een waarde(n)vol 2012.

Lees meer 2223

Waarom een Open Geest de geest van het GO! mag zijn!

6 februari 2012

Mensen opvoeden in een open geest is één van de meest veeleisende morele opgaven die men zich kan stellen. Prof. dr. Freddy Mortier pleit voor een open geest.

Lees meer 2363

GO! denktank Open Geest geopend

“Open Geest” is de naam van de denktank die op 31 januari 2012 in avant-première werd voorgesteld aan de aanwezigen van de nieuwjaarsreceptie van het GO!. Een platform voor waarde(n)volle inzichten is geboren!

Lees meer 3677

GO! waardenboek: het GO! in de praktijk

1 februari 2012

Het GO! heeft zijn waardenboek voorgesteld. Daarin staat welke waarden en welk gedrag onze directeurs, leerkrachten, leerlingen en ouders belangrijk vinden voor ons onderwijs. Dit boek moet scholen ertoe aanzetten om bewust met de GO! waarden om te gaan.

Lees meer 4134

Vreemd wordt vriend

Op zondag 12 februari 2012 brengen de leerlingen van opleidingsvorm 1 en 2 van GO! school De Dageraad in Kortessem samen met de leerlingen van GO! basisschool Dalton 1 Hasselt een uniek film- en theatergebeuren in het CC Hasselt. Start 15u.

Lees meer 3320

Eerst proeven dan kiezen

Een school kiezen is nooit makkelijk. Een secundaire zo mogelijk nog moeilijker dan een basisschool. Als je kind buitengewoon onderwijs volgt geldt dat nog meer. In GO! basisschool De Veerboot in Deinze startten ze daarom met een project op maat van BuO.

Lees meer 5114

GO! en VDAB investeren samen in knelpuntberoep

De krachten bundelen waar het kan is altijd slim. En nu de crisis om zich heen grijpt geldt deze raad meer dan ooit. Scholengroep Kempen en VDAB Antwerpen investeren samen in opleiding en machinepark om de lage uitstroom van CNC-bedieners op te krikken.

Lees meer 5051

GO! kiest voor een andere invulling van het levensbeschouwelijk vak in de derde graad van het secundair onderwijs

De Raad GO! heeft beslist dat leerlingen van de derde graad secundair vanaf 1 september 2014 tijdens het levensbeschouwelijk vak kennis zullen maken met andere levensbeschouwingen.

Lees meer 3764

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder