GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
dinsdag 19 november 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

1 septemberboodschap Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!, schooljaar 2011-2012

1 september 2011

Zoals elk jaar brengen wij weer een 'back to school' filmpje met onze afgevaardigd bestuurder. Hierin belichten we de essentie van ons onderwijs.

Lees meer 1945

“De juiste mensen op de juiste plaats”

Een laatste onderdeel van het loof wordt gevormd door het programma Mensen Maken School. Onderwijs is mensenwerk. Gemotiveerde GO! medewerkers verdienen professionalisering en ondersteuning om zo het pedagogisch project van het GO! te realiseren.

Lees meer 1741

Gepersonaliseerd leren, nu ook voor directeurs

Onze visie over leren is grondig veranderd. Dat betekent logischerwijze dat ook de directeursopleiding aan hervorming toe is.

Lees meer 1803

In de steigers Geplande realisaties op korte termijn

GO! 2020 is een strategisch langetermijnproject. De einddoelstellingen moeten in 2020 gehaald worden. Maar ondertussen lopen binnen de vijf programma’s verschillende acties die ook op korte termijn gerealiseerd worden.

Lees meer 2295

De GO! Directeur als manager

De centra voor volwassenenonderwijs hebben niet het makkelijkste publiek onder hun leden. De cursisten betalen inschrijvingsgeld, zijn kritisch en laten van zich horen als de opleiding niet aan hun verwachtingen voldoet.

Lees meer 2835

De inspirerende leerkracht

14 december 2010

Om de inspirerende kracht van onze leraren aan te wakkeren werden vorig schooljaar in het GO! tal van projecten opgezet: de uitgave van een praktijkgids voor beter natuuronderwijs in de lagere school,...

Lees meer 2332

Jongeren met autisme aan de slag

14 december 2010

Wie autisme zegt, denkt vaak aan de film Rain Man waarin acteur Dustin Hoffman op legendarische wijze de rol van de autistische Raymond vertolkt. Een goede film, maar de roadmovie uit 1988 heeft bij de publieke opinie het clichébeeld van autisten gevoed.

Lees meer 2341

‘Vroeger moesten ze het allemaal zelf doen!’

26 oktober 2010

Zorgcoördinator Annick De Geest over de ondersteuning van leerkrachten Het zorgbeleid van een school is in de eerste plaats gericht op leerlingen die om bepaalde redenen extra hulp of aandacht nodig hebben.

Lees meer 2163

Ondersteuning van leerkrachten

Uit onderzoek blijkt dat beginnende leerkrachten op zoek zijn naar veiligheid en naar erkenning en aanvaarding door collega’s, leerlingen, directeur en ouders. Verder is het voor hen ook zoeken naar hun plek in de schoolcultuur en hoe daarmee om te gaan.

Lees meer 3637

Leerkrachten zijn tevreden mensen ondanks hoge werkdruk en emotionele belasting

De verbreding en verdieping van het takenpakket van de leraar heeft de voorbije decennia gezorgd voor belangrijke veranderingen, die de druk vanuit de maatschappij en de ouders vergroten.

Lees meer 1772

De gemiddelde loopbaan van een leerkracht

Onderwijspersoneelsleden starten hun loopbaan in de regel als tijdelijk personeelslid. Zij beginnen meestal via aanstellingen van beperkte duur, bijvoorbeeld om een personeelslid met loopbaanonderbreking, ziekte- of bevallingsverlof te vervangen.

Lees meer 2316

Oudere leerkrachten blijven langer aan de slag

26 oktober 2010

Leerkrachten werken langer, zeggen de cijfers. Maar wat zijn daar precies de redenen voor? We polsten bij enkele oudere leerkrachten van het Koninklijk Atheneum Voskenslaan Gent.

Lees meer 2843

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder