GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 18 augustus 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Optimistisch 2013!

'Aan de slag met actief burgerschap'. Het GO! formuleert zijn goed voornemen voor 2013 op de VIP-nieuwjaarsreceptie.

Lees meer 1662

Faalt het schoolloopbanenbeleid?

In de hervormingsplannen van het secundair onderwijs streeft de Vlaamse regering naar een halvering van het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters.Professor Jan Van Damme (KULeuven) licht zijn onderzoeksbevindingen toe om deze uitstroom aan te pakken.

Lees meer 3627

Leren op de werkplek

Volgend weekend openen meer dan 300 bedrijven hun deuren voor het grote publiek. Een probleem waar steeds meer ondernemingen mee te kampen krijgen is een nijpend tekort aan technisch personeel.

Lees meer 3983

“Wij gaan actief op zoek naar talent”

In de middenschool in Turnhout krijgen leerlingen in het eerste middelbaar de keuze uit een aantal talentmodules. Zo ontdekken ze waar ze goed in zijn en wat ze graag doen vooraleer ze een definitieve richting kiezen. De directeur aan het woord.

Lees meer 3382

3 x 4 onderwijs

21 september 2012 NP

Niet dat onderwijs ooit af is maar op dit moment is er duidelijk een evolutie aan de gang in het herdenken van hoe we onderwijs best organiseren om de kloof tussen basis- en secundair onderwijs te dichten. GO! campus Genk wil daarin moedig sporen trekken.

Lees meer 2556

‘Spaans, ik kon er niet genoeg van krijgen’

Spaans leren in het secundair? Binnen de regio Dendermonde kan dat alleen maar in het atheneum. Na een jaar trekken de leerlingen zich op vakantie al uit de slag. Na twee jaar kunnen ze de taal vlot verder studeren in het hoger onderwijs.

Lees meer 3558

Een les geschiedenis in het Engels? Et pourquoi pas?

Wie meertalig is heeft een voetje voor. Alleen lijkt het niet voor iedereen zo eenvoudig om meertaligheid onder de knie te krijgen. Althans niet met de vertrouwde lesmethodes. Misschien lukt het wel met CLIL. En wat mag dat dan wel zijn?

Lees meer 2402

Hoe maatschappelijk taalvaardig zijn laatstejaars secundair onderwijs?

Een overheidspeiling naar de maatschappelijke taalvaardigheid van laatstejaars SO leidde tot de 'Conferentie Maatschappelijke taalvaardigheid in Duet'. Ook 2 collega’s van GO! technisch atheneum Diest gingen meezoeken naar verklaringen en antwoorden.

Lees meer 4490

Vreemd wordt vriend

Op zondag 12 februari 2012 brengen de leerlingen van opleidingsvorm 1 en 2 van GO! school De Dageraad in Kortessem samen met de leerlingen van GO! basisschool Dalton 1 Hasselt een uniek film- en theatergebeuren in het CC Hasselt. Start 15u.

Lees meer 3306

Eerst proeven dan kiezen

Een school kiezen is nooit makkelijk. Een secundaire zo mogelijk nog moeilijker dan een basisschool. Als je kind buitengewoon onderwijs volgt geldt dat nog meer. In GO! basisschool De Veerboot in Deinze startten ze daarom met een project op maat van BuO.

Lees meer 5098

Geraardsbergse kijkdozen geven zicht op de wereld buiten de school

‘Steek eens een kijkdoos ineen’, dat was kort de opdracht van enkele klasjes in GO! basisschool Dender in Geraardsbergen. Het bracht de kinderen in contact met andere scholen, met een kunstenaar uit de stad en met de buren. Brede open school in praktijk.

Lees meer 3144

Taalbeheersing kan op alle onderwijsniveaus

De Wablieftprijs voor Duidelijke Taal ging naar het G-krachtproject dat het lees- en schrijfniveau van jongeren in beroepsrichtingen wil verhogen. Atheneum Hof van Riemen werkte 2 jaar lang actief mee aan dit project. Radio 1 maakte er een reportage over.

Lees meer 2317

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder