GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Hoe computers de generatiekloof helpen overbruggen

In samenwerking met ’t Arsenaal, de seniorenwerking van Diest, en het plaatselijk OCMW geven de leerlingen van 6 informaticabeheer (IB) van GO! technisch atheneum 2 in Diest computerlessen aan senioren.

Lees meer 2911

Leerling-diplomaten

Vier jaar terug begon GO! technisch atheneum Wollemarkt met de opleiding van Peer Mediators. Dat zijn leerlingen die bemiddelen in conflicten tussen leerlingen en die conflicten makkelijker bespreekbaar maken. Diplomatie van en voor de leerlingen.

Lees meer 2521

GO! werknemers zijn tevreden werknemers

Grootschalig onderzoek bij de medewerkers van het GO! bracht aan het licht dat zij zich goed in hun vel voelen op hun werkplek. Motivatie en fierheid zijn daarbij opvallende indicatoren.

Lees meer 3957

Mee het verschil maken

Onderwijs vormt de sleutel tot een betere toekomst. Ook de leerlingen van GO! lyceum Gent weten dat maar al te goed. Op donderdag 20 oktober 2011 namen de zesdejaars ASO deel aan de campagne Work for Change van de vzw Zuiddag om dat te onderstrepen.

Lees meer 2210

Een ouder op schoolhoogte is er twee waard

Vzw GO! ouders wil ouders nauwer betrekken bij het onderwijs van de kinderen o.m. met de themadag over partnerschap ouders-school. Kinderen van ouders die zich bewust bezighouden met het onderwijs van hun kind lopen immers minder kans achterop te geraken.

Lees meer 2287

Leraars zonder grenzen

Tijdens de voorbije zomervakantie koos Yves Van Hal niet voor een lekker luie vakantie. Samen met 13 collega’s trok hij voor Leraars zonder Grenzen naar Burundi. Gedurende een paar weken leidden ze er Burundese collega’s op over het gebruik van ICT.

Lees meer 2534

“Iedereen kan hier terecht”

In ‘Mijn band met het GO!’ zetten we iemand in de kijker die voeling heeft met het GO!. Letterlijk, omdat hij of zij in ons net heeft les gevolgd of lesgegeven. Of geestelijk, omdat hij of zij onze waarden onderschrijft. Deze week: Khadija Zamouri.

Lees meer 3163

“Creatieve aanpak loont”

Leerlingen beroepsonderwijs zijn heel direct. Ze zeggen wat ze denken. Als leerkracht moet je daarmee om kunnen gaan en kunnen luisteren naar de boodschap achter de harde woorden. Eén van hen is Ann Leuckx, leerkracht in GO! technisch atheneum 2 Aalst.

Lees meer 2220

Leerlingen nemen elkaar in vertrouwen

Net als in de samenleving zijn er ook op school moeilijke situaties en momenten. Daar willen leerlingen soms met iemand over kunnen praten. GO! atheneum Dendermonde heeft daarvoor een vertrouwenspersoon die de expertise nu ook gaat delen met leerlingen.

Lees meer 2352

“Ik was een straathoekwerker avant la lettre”

In ‘Mijn band met het GO!’ zetten we iemand in de kijker die voeling heeft met het GO!. Letterlijk, omdat hij of zij in ons net heeft les gevolgd of lesgegeven. Of geestelijk, omdat hij of zij onze waarden onderschrijft. Deze week: Henri Vandenberghe.

Lees meer 2508

Koekjeskeukenprinses vrijwilliger van het jaar in Malle

Lea Vinnis is de moemoe van Kyra Hapers uit klas 4a in GO! basisschool ’t Park in Malle. Wat daar bijzonder aan is? Lea steekt gewoon net dat ietsje meer dan een handje uit als het erop aan komt zich in te zetten voor de school van haar kleinkind.

Lees meer 2613

Buitenste Binnen van kunst

In GO! basisschool Dender stellen ze kunst en cultuur op prijs. En de school houdt het niet alleen bij enkele plaatjes bekijken in een boek. De school brengt cultuur naar de klas en brengt de klas naar cultuur in ons land. Stefaan De Neve vertelt hoe.

Lees meer 2237

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder