GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

De waarheid boven water: de nieuwe leerlijn zwemmen van het GO!

19 augustus 2015

Op 17/8 werd een item in het VTM-nieuws gewijd aan de nieuwe leerlijn zwemmen voor het basisonderwijs van het GO!. Dat de nieuwe leerlijn zwemmen stopt bij ‘leren overleven’ en dat een zwemslag pas vanaf 10 jaar aangeleerd wordt klopt absoluut niet.

Lees meer 2461

‘Mediawijsheid is een mensenrecht’

Over mediawijsheid is al veel geschreven. Toch blijft het een actueel thema, dat onze aandacht verdient. Ook op school. Op 9 oktober werd het eerste Doordenkertje van dit schooljaar aan dit thema opgehangen.

Lees meer 2608

‘Omgaan met dagelijkse tijd stimuleert de sociale zelfredzaamheid van je kind’

24 oktober 2013

Onlangs bracht het GO! het pedagogisch cahier ‘Zicht op dagelijkse tijd’ uit. Het helpt leerkrachten uit het basisonderwijs bij het aanleren van tijdsbegrip.

Lees meer 3870

“Mama, Thomas heeft in mijn broekje gezeten”

Als je vierjarige dochter met zo’n verhaal uit de kleuterklas thuiskomt, is dat natuurlijk schrikken. Maar meestal gaat het om perfect normaal gedrag, aldus Erika Frans van Sensoa.

Lees meer 4768

Netwerken in deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Het nieuwe decreet Leren en Werken vraagt dat ook het GO! diplomagericht onderwijs aanbiedt in het deeltijds onderwijs. Uit doorlichtingsverslagen blijkt dat leerkrachten het moeilijk vinden om te werken met deze verschillende individuele leertrajecten.

Lees meer 2863

Nieuwe eindtermen techniek binnen WO op de rails gezet

De nieuwe eindtermen techniek binnen Wereldoriëntatie werden in het nieuwe leerplan WO van het GO! omgezet in leerplandoelen. Hiervoor gebruikt de Pedagogische Begeleidingsdienst een dubbele strategie: de zogenaamde trajecten ‘Spoor 1’ en 'Spoor 2'.

Lees meer 3008

De inspirerende leerkracht

14 december 2010

Om de inspirerende kracht van onze leraren aan te wakkeren werden vorig schooljaar in het GO! tal van projecten opgezet: de uitgave van een praktijkgids voor beter natuuronderwijs in de lagere school,...

Lees meer 2303

Nieuw leerplan zet in op engagement

14 december 2010

Pedagogisch begeleider Stefaan D'Hondt is een van de spindoctors van het nieuwe leerplan Wereldoriëntatie Mens en Maatschappij voor het GO! basisonderwijs. Dat wil de scholieren solidariteit en sociale bewogenheid bijbrengen.

Lees meer 2370

Nieuw studiegebied Maatschappelijke veiligheid instant succes

Vijftien secundaire scholen, waarvan zes uit het GO!, bieden sinds vorig schooljaar het gloednieuwe studiegebied Maatschappelijke veiligheid aan.

Lees meer 2788

Samenwerking versterkt niveau Frans

De lessen Frans in het basisonderwijs sloten niet goed aan op die in het secundair. Dankzij niveauoverstijgende samenwerking gaat dat nu veel beter.

Lees meer 1742

Nieuw leerplan WO in lager onderwijs en kleuteronderwijs

16 september 2010

Sinds september 2010 is het nieuwe leerplan voor wereldoriëntatie in het lager onderwijs en het kleuteronderwijs van kracht. De Pedagogische Begeleidingsdienst probeert dit als eerste stap te implementeren in de lessen via het traject ‘Tien voor WO'.

Lees meer 2659

Monitoring: een rapporteringstool voor scholengroepen

19 maart 2010

In het kader van het project 'monitoring' uit het Algemeen Strategisch Plan (ASP) ontwierp het GO! een rapporteringstool voor scholengroepen. Deze stelt scholen in staat om knelpunten te detecteren en aan te pakken.

Lees meer 1924

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder