GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Jaarverslag 2011-2012

17 oktober 2012

Het nieuwe schooljaar vliegt intussen op kruissnelheid. Tijdens de voorbije maand maakten wij de evaluatie van het vorige schooljaar en goten de samenvatting in dit journalistieke jaarverslag.

Lees meer 2895

Secundaire scholen gebruiken outputdata voor meer kwaliteit

De pedagogische begeleidingsdienst biedt secundaire scholen een traject rond kwaliteitszorg aan. Daarin leren scholen stap voor stap hoe ze een systeem van kwaliteitszorg kunnen opbouwen, vertrekkend van outputgegevens

Lees meer 2644

Een blik in de kristallen bol...

7 juni 2012

Om de behoefte aan scholen en extra capaciteit goed te kunnen inschatten is het nodig om de evolutie van het aantal kinderen en jongeren te kunnen voorspellen. Om zulke voorspellingen voor de GO! scholen te maken werd een project opgestart.

Lees meer 1684

“Het ADI-model maakt leerlingen actiever in de les”

23 januari 2012

Het activerende directe-instructiemodel (ADI) maakt lesgeven effectiever en legt de nadruk op het activeren van leerlingen. De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! wil het dan ook graag in de eerste graad secundair onderwijs invoeren.

Lees meer 18102

Jaarverslag 2010-2011: samen dromen vormgeven

17 januari 2012

Aan het begin van 2012 stellen we vol trots het jaarverslag 2010-2011 voor. En we doen dat op een wijze die bij ons past: geen kille cijfers maar met inspirerende en hartverwarmende verhalen over tal van projecten.

Lees meer 3670

Netwerken in deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Het nieuwe decreet Leren en Werken vraagt dat ook het GO! diplomagericht onderwijs aanbiedt in het deeltijds onderwijs. Uit doorlichtingsverslagen blijkt dat leerkrachten het moeilijk vinden om te werken met deze verschillende individuele leertrajecten.

Lees meer 2863

TACCLE helpt leerkrachten werken met ICT

19 december 2011

In 2007 kreeg het GO! van de EU een subsidie om een praktische handleiding over het gebruik van ICT in het onderwijs uit te werken met een internationaal partnerschap. De subsidie voor dit TACCLE project werd in 2011 vernieuwd door de Europese Commissie.

Lees meer 3987

Gezondheidsprojecten: 'relationele en seksuele vorming' en 'gezonde binnenlucht op school'

12 december 2011

GO! gezondheidscoördinator Sigrid De Vuyst en haar collega's stimuleren de scholengroepen om te werken aan een aantal gezondheidsthema's. Vorig jaar stonden twee sensibiliseringscampagnes centraal: air@school en RSV voor leerkrachten secundair onderwijs.

Lees meer 4534

Professionele leergemeenschappen. Scholen die naast een werkplek ook een leerplek zijn.

Uit de resultaten van het THALYS-onderzoek blijkt dat Vlaanderen op het vlak van professionaliseringsactiviteiten achterop hinkt. Via de professionele leergemeenschappen pakt het GO! dit probleem aan.

Lees meer 4746

Het nieuwe inschrijvingsdecreet zorgt voor een goede sociale mix

30 november 2011

Het GO! is bijzonder tevreden met het nieuwe inschrijvingsdecreet. Deze nieuwe regels vermijden kampeertoestanden aan de schoolpoort en zorgen voor een goede sociale mix en gelijke onderwijskansen.

Lees meer 3505

“Een goede communicatie verkleint de kloof tussen school en kansarmen”

29 november 2011

Het is niet altijd gemakkelijk om als school om te gaan met leerlingen en ouders die kansarm zijn. Hoe herken je armoede? Hoe ga je ermee om zonder mensen in armoede te kwetsen of te stigmatiseren?

Lees meer 2767

Hervorming secundair onderwijs

14 november 2011

De samenleving verandert voortdurend en dus moet ook het onderwijs de maatschappelijke evoluties op de voet volgen en hierop anticiperen. Niet alleen inzake onderwijsaanbod, maar ook qua begeleiding en ondersteuning van leerlingen.

Lees meer 2977

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder